• Интериори в цвят

   Цветът в интериора на жилището играе значителна художествена роля. Той участва активно в архитектурно-композиционното оформяване на жилището. Едно и също помещение може да въздейства по различни начини в зависимост от оцветяването му.

   Обикновено обзавеждането се комплектува от предмети, които съществуват на пазара в определени цветове и форми. Пред обитателите стои сложната задача да подберат предметите, които ще участвуват в интериора по цвят, а също и да оцветят пода, стените и тавана така, че общата цветова композиция да бъде естетично издържана. Не трябва да се пренебрегват индивидуалните вкусове и потребности на хората за създаването на разнообразие и самобитност на жилището.

   Психолозите са установили, че пристрастяването към определени цветове зависи преди всичко от пола и възрастта. В живота на жените цветовете играят значително по-голяма роля, отколкото у мъжете. Жените обичат повече топлите и ярките цветове, а мъжете — по-студените цветове и цветовете с по-малка яркост.

   Съвременната наука ергономия доказва и изяснява ролята на цветовете в нашия живот.
   Изборът на цветове за отделните помещения не може да се направи произволно само защото един цвят ни харесва. Цветната композиция на интериора се обмисля предварително, като се изхожда от предназначението на помещенията, от големината и изложението им. Във всички случаи трябва да се избере един цвят, който да бъде основен за останалите цветни предмети, влизащи в състава на интериора (мебели, тъкани, прибори, картини и т. н.). Основният цвят трябва да бъде господстващ но количество, като заема по-голямата част от помещението, и по качество - като контрастира чрез яркостта си. Цветът на стените, който представлява фон за мебелите, картините, тъканите, а даже и за хората, които обитават жилището, трябва да бъде устойчив и колкото е възможно по-неутрален, за да може с него да хармонират всички цветови елементи на интериора. Всичко, което образува фон, трябва да отстъпва по интензивност чрез избиране на пасивен цвят.

   Активният цвят на фона обезличава елементите на интериора.

   Освен функцията на помещенията и личното предпочитание при избора на цветовете трябва да се вземе под внимание и разположението на самите помещения.

   В помещения, където слънчевата светлина е оскъдна, са подходящи топлите багри, а в югоизточните и южните помещения - студените багри. За да се постигне колоритен ефект, се прилага принципът на обратната зависимост между големината в яркостта на цветното петно. За стени с големи повърхности се прилагат светли цветове, а за дребни предмети (керамични изделия, малки декоративни тъкани) се прилагат интензивни и тъмни цветове, а понякога и по-ярки.

   В стаи, предназначени за упражняване на професията и за учене, цветовете на стените н мебелите трябва да създават атмосфера на спокойна и делова работа. За целта са подходящи неутралните цветове от гамата на зелените, сивозелените, сивосините и други цветове от гамата на разсветлените жълти цветове.

   В помещения, предназначени за почивка, културни занимания и др., подхождат не много интензивните цветове, като зелените, сините и бежовите.

   В спалните помещения цветната динамика не трябва да е активна. Стените в тях се боядисват в пастелни цветове със сивобисерни, светлосини и розови оттенъци. Въздействието на цветовете в спалнята трябва да бъде успокояващо и неутрално.

   Цветовото оформление в детската стая по принцип трябва да е различно от това на останалите помещения. Неговото въздействие трябва да е активно, да предразполага към весело и бодро настроение. Подходящи са цветовете със средна наситеност, а също така и с по-голяма интензивност. За деца от предучилищна възраст и началните класове се препоръчват жълтите, оранжевите, светлочервените, пурпурните, светлосините и морскосините цветове. Тук важи правилото, колкото тези цветове са по-ярки и силни, толкова оцветената площ трябва да е по-малка. Стените, подът, таванът заедно с всички мебели и предмети трябва да създават активен ансамбъл, който влияе на психологичното и физиологичното състояние на децата.

   Биколоризмът (двуцветието) трябва да се използува разумно. Рисуването на различни геометрични фигури и картини по стените трябва да се избягва, понеже тези импровизации рядко могат да имат някаква художествена стойност. Таванът се оцветява в светли тонове, а подът - в по-тъмни. Между пода и стените трябва да има силен контраст в цветовете, а между тавана и стените по-слаб.

   Мебелите като най-важни предмети на интериора представляват съществен цветен фактор. Цветовото съотношение на стената към мебелите може да се засилва или отслабва в зависимост от това, дали трябва да изпъкнат мебелите или да „потъват". Стените с контрастен цвят и светлинност изтъкват мебелите и обратно - стените, които имат еднакъв цвят с цвета на мебелите, ги поглъщат. Към тъмни стени светлите мебели изглеждат по-големи, а помещението - по-малко. На светли стени тъмните мебели изглеждат по-малки, а помещението - по-голямо.

   В кухнята цветовото решение може да бъде най-разнообразно. Стените, към които са разположени кухненските уреди, могат да се оцветяват в оранжев цвят, а останалите стени - със светложълт.

   Използвайки правилно хармоничното съчетание на цветовете, могат да се подберат много варианти на цветови фон, за да се избягнат някои цветови грешки и да се създаде такава атмосфера, която да внушава повишено настроение.

   Сполучливата цветна комбинация в нашия дом е съвкупност още и от цветовете на тъканите, осветителните тела, картините и редицата малки и декоративни предмети.

   За цветовото оформяване на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, който ще дава тона и може да се каже характера на помещението. Този основен цвят трябва да доминира над контрастните.

   Цветните акценти в жилището са необходими - те засилват въздействието на основните цветове и оживяват интериора.

   Съществуват следните принципи при цветовото оформяне на интериора.
           Големите повърхности - стени и тавани, се оцветяват в ненаситени светли тонове,
           а малките петна (тъкани и мебели) - в наситени цветове;
           ярките цветове трябва да заемат по-малки пространства;
           да има редуване на топли и студени цветове, като се използува пълноценно цветният контраст;
           да се избягва многообразието от ярки цветове, които създават неспокойствие.

   Като се има пред вид, че светлите тонове създават оптична измама за простор, малките апартаменти и стаи е необходимо да бъдат изградени в тонално отношение със светли цветове, като се държи да няма разпокъсване на отделни повърхности и групи.

   В многостайните апартаменти могат да се използуват повече интензивните цветове, като стремежът трябва да бъде да се избягва монотонността.

   Съвременната архитектура на жилищния интериор дава възможност за разделяне на помещенията на отделни кътове, всеки от които изпълнява определена роля. Тези части на стаята могат да се разграничават чрез прилагане на различни цветове - например в по-тъмни тонове по отношение цвета на останалите стени или чрез съчетаване на различни по вид на структурата стена и покрития. Понякога цветовете на отделните стени в стаите съзнателно се правят различни, за да се свържат в цвета на отделните групи мебели. При тези решения се прилагат спокойните цветове, за да се избегне впечатлението на пъстрота.

   В някои случаи интериорът на жилището по отношение на колорита няма замисъл и се претрупва със случайни цветове. Наложително е при създаването на всеки елемент, необходим за подреждането на дома, предварително да се обмисли цветовото му оформление.

  • Контакти
   Магазини Мирка
   : Габрово, ул. Йосиф Соколски 37, ул. Емануил Манолов“ 23
   : 066 885 074, 066 805 075
  • Последвайте ни
  • © 2014 MIRKA. All Rights reserved.

  • Онлайн магазин от Exsitee